TÄYTTÄ ELÄMÄÄ - HYVÄSSÄ SEURASSA

Maisemia Unkarista, piirin matka 2016
Norjan retkellä 2016.
Melkoinen kelo?

 

Piirijärjestön tarkoituksena on tukea ja ohjata liiton hallituksen määräämällä alueella toimivien liittoon kuuluvien yhdistysten toimintaa,

pitää yhteyttä liittoon sekä järjestää koulutus-, kulttuuri- ja virkistystoimintaa.

Pohjois-Karjalan Piiri on perustettu v. 1972 ja siihen kuuluu 21 paikallisyhdistystä Pohjois-Karjalan maakunnan alueelta.