TÄYTTÄ ELÄMÄÄ - HYVÄSSÄ SEURASSA

 

Piirijärjestön tarkoituksena on tukea ja ohjata liiton hallituksen määräämällä alueella toimivien liittoon kuuluvien yhdistysten toimintaa,

pitää yhteyttä liittoon sekä järjestää koulutus-, kulttuuri- ja virkistystoimintaa.

Pohjois-Karjalan Piiri on perustettu v. 1972 ja siihen kuuluu 21 paikallisyhdistystä Pohjois-Karjalan maakunnan alueelta.

 

Kuvat EKL:n Pohjois-Karjalan piirin syksyn 2016 ruskamatkalta Pohjois-Lappiin ja Norjaan