TÄYTTÄ ELÄMÄÄ - HYVÄSSÄ SEURASSA

Maisemia Unkarista, piirin matka 2016
Keäpäivä yleisöä Lemmenlavalla 6.6 2018
EKL -iiton puheenjohtaja Simo Paassilta puhui juhlassa

 

Piirijärjestön tarkoituksena on tukea ja ohjata liiton hallituksen määräämällä alueella toimivien liittoon kuuluvien yhdistysten toimintaa,

pitää yhteyttä liittoon sekä järjestää koulutus-, kulttuuri- ja virkistystoimintaa.

Pohjois-Karjalan Piiri on perustettu v. 1972 ja siihen kuuluu 21 paikallisyhdistystä Pohjois-Karjalan maakunnan alueelta.